Afscheid vrijwilligers brandweer
18 juni 2002

Op de laatste oefenavond van het seizoen 2001/2002 neemt de brandweer afscheid van twee vrijwilligers: Teun Meinster en Willem Finke.

Teun Meinster is op 1 april 1983 tot het korps toegetreden en heeft ruim 19 jaar deel uitgemaakt van ons korps. Na het volgen van diverse cursussen is hij in 1988 brandwacht 1e klas geworden. Teun Meinster is een ervaren chauffeur; in zijn dagelijks werk chauffeur op een vrachtwagen van de reiniging. Bij de brandweer is hij wachtdienst-chauffeur geweest, wat betekende dat hij regelmatig een week lang dag en nacht beschikbaar moest zijn om als chauffeur van een brandweervoertuig te kunnen uitrukken. Vanaf 1993 is Teun Meinster tevens een van de enthousiaste leiders van de jeugdbrandweer geweest. Na al die jaren met grote inzet te hebben klaargestaan, vindt hij het genoeg. Het korps vindt het jammer dat hij weggaat, maar respecteert zijn besluit.

Willem Finke is op 1 november 1973 in dienst gekomen en heeft bijna 29 jaar deel uitgemaakt van ons korps. Hij heeft door het volgen van vele cursussen uiteindelijk de officiersrang Adjunct Hoofdbrandmeester behaald en heeft in die hoedanigheid gefungeerd als staflid. Als een van de kaderleden draaide Willem Finke ook piketdiensten, wat betekende dat hij regelmatig dag en nacht beschikbaar moest zijn als aanspreekpunt voor de alarmcentrale en als leider van de eerste uitrukkende voertuigen. Als lid van de oefencommissie en voorzitter van de materiaalcommissie besteedde hij veel (vrije) tijd aan de organisatie van het korps. Op medische gronden is Willem Finke niet meer geschikt bevonden om het brandweerwerk te kunnen uitvoeren. Zowel hij als wij betreuren het zeer dat hij op deze wijze het korps moet verlaten. Hij had zelf graag nog jaren bij het korps willen blijven.

Het korps zal op dinsdagavond 25 juni in de brandweerkazerne op gepaste wijze van deze zeer gewaardeerde krachten afscheid nemen.

Peter Reemer,
Commandant Brandweer Heemstede.