Lintjes uitreiking aan twee vrijwilligers van de brandweer Heemstede
29 april 2002

De burgemeester van Heemstede heeft 29 april tien koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Onderstaand treft u in het kort enige informatie aan over de gedecoreerden.

De heer W.J. Finke
De heer Finke is van 1 november 1973 tot zijn afscheid op 1 juli 2002 lid geweest van de vrijwillige brandweer in Heemstede, sinds 1994 in de rang van adjunct hoofdbrandmeester. Vanaf 1985 fungeerde hij als kaderlid, uit hoofde van die functie draaide hij 17 jaar lang piketdiensten als officier van dienst. Hij was daarnaast lid van de oefencommissie en voorzitter van de materiaalcommissie. Zijn afscheid kwam vervroegd, op basis van medische redenen. Met zijn lidmaatschap van de vrijwillige brandweer gedurende ruim 28 jaar heeft de heer Finke een bijdrage geleverd aan de openbare veiligheid in zijn woonplaats en in de regio. De heer Finke kan worden gekwalificeerd als "iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd". Op grond hiervan heeft het Hare Majesteit de Koningin behaagd de heer Finke te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer T. Meinster
De heer Meinster trad in 1983 in dienst van de vrijwillige brandweer in Heemstede, waar hij de functie van wachtdienst-chauffeur bekleedde. Binnen het korps heeft hij diverse rangen doorlopen vanaf aspirant brandwacht tot brandwacht 1e klasse. Hij is als lid van de vrijwillige brandweer op 1 juli 2002 uit dienst getreden.
Sinds 1993 was hij bovendien een van de leiders van de jeugdbrandweer, een belangrijk onderdeel van het brandweerkops. Deze jeugdbrandweer zorgt voor de aanwas van het vaste korps. Ondanks zijn officiële afscheid van de brandweer in juli 2002 is de heer Meinster tot 1 november groepsleider gebleven om zijn groepen te kunnen begeleiden bij de landelijke wedstrijden. De heer Meinster kan worden gekwalificeerd als "iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen" en "iemand die anderen heeft gestimuleerd". Het heeft Hare Majesteit behaagd de heer Meinster te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.