H.O.v.D. - Hoofd Officier van Dienst (Dhr.Wim de Zwart - Post Heemstede)

De HOvD functie bevindt zich tussen de CvD en de OvD en vervult drie rollen. Deze rollen komen in elke HOvD functie voor. Elke rol brengt wel verschillende verantwoordelijkheden met zich mee en vereist andere competenties. De drie rollen van de HOvD luiden als volgt.

Bij monodisciplinair repressief optreden is de HOvD
1. Compagniescommandant. Hij draagt operationele verantwoordelijkheid voor de bestrijding van het incident in zijn compagniesvak. Aan deze rol kunnen ook de varianten plv. compagniescommandant/ commandant ondersteunings-peloton worden gekoppeld.

Bij multidisciplinair repressief optreden (vanaf GRIP 1) is de HOvD
2. Leider van het CoPI. Hij heeft in deze rol de operationele leiding over de bestrijding van het incident.
3. Hoofd sectie brandweer binnen de VRK. Hij is voorwaardenscheppend m.b.t. de eenheden die de bron- en effectbestrijding uitvoeren en verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen in het effectgebied.


Foto: Jeffrey Koper