Loos alarm

In principe is het bij de brandweer zo dat geen enkele melding loos is, wat bij inbraakalarmsystemen nog wel eens anders is. Elke melding heeft een oorzaak waar wel degelijk brand dan wel rook is gesignaleerd. De huidige brandmeldinstallatie's zijn zodanig dat ze bijna nooit een valse melding geven. Maar door zaken als roken onder de melder, overkoken van een pannetje, douchen en een brandende kaars in bv een kerststukje kunnen komen er toch geregeld meldingen bij de alarmcentrale (AC) binnen. De Heemsteedse brandweer rukt in bijna alle gevallen uit met een tankautospuit en de ladderwagen tenzij anders is overeengekomen. Als onderweg blijkt dat het een zg loze melding is keert de ladderwagen terug naar de kazerne om voor een eventuele volgende melding weer inzetbaar te zijn. De tankautospuit gaat altijd door voor nacontrole en het resetten van de installatie.