W.V.D. (Waarschuwings en verkennings dienst)

Enkele brandweermensen in het korps zijn opgeleid tot verkenner gevaarlijke stoffen en maken deel uit van de Waarschuwing & Verkennings Dienst (WVD) van de regionale brandweer Kennemerland. Bij incidenten met gevaarlijke stoffen kunnen giftige gassen of dampen vrijkomen. Voor de veiligheid van de bevolking is het dan noodzakelijk te weten hoe zo’n gaswolk zich verspreidt en wat de concentraties van de giftige stof in de wolk is op een bepaalde plek, bijvoorbeeld in een woonwijk. In plaats van giftig kan zo’n wolk ook radioactief of explosief zijn. Ook dan zijn metingen noodzakelijk om te bepalen waar de grens van het explosieve of radioactieve gebied ligt. Op basis van de (meet)gegevens die de grootte van het bedreigde gebied aangegeven, kunnen dan maatregelen worden getroffen. Deze maatregelen bestaan meestal uit (in volgorde van ernstigheid):

• het voorlichten van de bevolking
• het adviseren om ramen en deuren te sluiten
• de evacuatie van een bedreigd gebied


Foto: Arno de Kock