Zeer grote hulpverlening

Deze kwalificatie word gegeven door de Officier van Dienst (OvD) en of de Hoofdofficier van Dienst (HOVD). Hiermee geeft hij aan in het bericht naar de alarmcentrale (AC) dat hij de hulpverlening niet kan bedwingen met de personeelsleden en het aanwezige materieel.

Hij verzoekt de AC om aanvullend materieel. Dit betekent in de praktijk dat nu het eerste peloton gevormd wordt. De eerste vier aankomende tankautospuiten worden peloton 100 genaamd. Mochten er daarna nog meer voertuigen nodig zijn dan word een tweede peloton opgeroepen en die krijgen dan de code peloton 200. Er is ook nog een derde peloton en dat is het ondersteuningspeloton dat code 300 krijgt. Dit alles te samen vormt dan een compagnie. Klik hier voor een uitgebreid (PDF) verslag "Grootschalig brandweer optreden binnen de regio Kennemerland van J.R. van Lieshout"

Een compagnie voor hulpverlening bestaat dus uit een:
Brandbestrijdingspeloton: 100
Brandbestrijdingspeloton: 200
Ondersteuningspeloton : 300


Foto: Jan Kol Jr.