C2000 & P2000 - Brandweer Kennemerland - Post Heemstede

Capcodes welke gebruikt worden voor de Post Heemstede
Regionale code - Post commandant Heemstede
0106480
Post commandant Heemstede
0107600
Onder commandant Heemstede
0107601
Kader Heemstede
0107602
Beroeps Heemstede
0107603
Bevelvoerder van Dienst Heemstede
0107610
Vrijwilligers Heemstede
0107611
Chauffeurs Heemstede
0107619
Dagdienst TS4 Heemstede
0107641
Logistiek Heemstede
0107671
Technische Dienst Heemstede
0107672
Preventie Heemstede
0107673
Opleiding & Oefening Heemstede
0107674
Waarschuwings en Verkennings Dienst Heemstede
0107675
Brandweer Opvang Team Heemstede
0107676
Fotograaf Heemstede
0107677
Lichtkrant Heemstede
0107681
Kazernebediening Heemstede
0107684
Proefalarm Heemstede
0107699
Regionale code - Officier van Dienst - Zuid
0106554
Regionale code - Hoofd Officier van Dienst
0106515
Regionale code - Leider CoPI
0106550
Burgermeester Heemstede
0128007
Openbare orde en Veiligheid Heemstede
0128027
Bouw en woningtoezicht Heemstede
0128087

 

Foto: Jan Kol Jr. - Brandweer Kennemerland - Post Heemstede
Het programmeren van de pagers van de Post Heemstede...

C2000 plaatst Mobiel Opstel Punt in Heemstede.

Het bieden van hulpverlening, bescherming en veiligheid aan burgers en beheersing van risico’s in de samenleving, vereisen in toenemende mate een samenhangende aanpak van politie, brandweer en ambulancezorg. Op het moment dat snel en zorgvuldig handelen mensenlevens kan redden, zijn betrouwbare op elkaar afgestemde verbindingsmiddelen van levensbelang.

Voor de ruim 80.000 hulpverleners van politie, brandweer, ambulance en Koninklijke Marechaussee bouwt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een modern digitaal communicatienetwerk; C2000. De realisatie van dit radionetwerk is in handen van de Directie Mobiele Diensten, een onderdeel van Vts Politie Nederland. Om ervoor te zorgen dat de hulpverleners altijd en overal in Nederland kunnen communiceren zijn bijna 500 antennemasten nodig, verspreid over heel Nederland.

Omdat de radiodekking in en om Heemstede-Zuid / Bennebroek / Vogelenzang op sommige plaatsen iets te wensen overlaat is op het terrein van Transportbedrijf Maart Barnhoorn BV, aan de Leidsevaartweg, tijdelijk een Mobiel Opstel Punt geplaatst. Het Mobiele Opstel Punt, is een vrachtwagen in de kleuren van de brandweer vol met communicatieapparatuur, eigen energievoorziening en een uitschuifbare mast van 30 meter.

De Directie Mobiele Diensten heeft een aantal van deze speciale voertuigen die Landelijk ingezet kunnen worden bij calamiteiten, grootschalige evenementen of om tijdelijk de radiodekking in een bepaald gebied te vergroten. Ondertussen wordt een definitieve oplossing voor de verminderde radiodekking in het gebied onderzocht. Wettelijk is voor een C2000-zendmast geen bouwvergunning van Burgemeester en Wethouders nodig.

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met: Directie Mobiele Diensten, tel. 0343-534742. Schriftelijke reacties kunt u zenden aan: Directie Mobiele Diensten, afdeling C2000 opstelpunten, postbus 238, 3970 AE Driebergen. Algemene informatie over het C2000 project en de zendmasten kunt u vinden op WWW.C2000.nl.

 

Foto: Jan Kol Jr. - Brandweer Kennemerland - Post Heemstede

 

 

Foto: Jan Kol Jr. - Brandweer Kennemerland - Post Heemstede

Foto's: Jan Kol Jr.

Deze pagina is een onderdeel van www.brandweerheemstede.nl
Copyright Brandweer Kennemerland - post Heemstede. Aangemaakt op 1 januari 2010, laatste update 9 januari 2010.