Stichting Salvage: Dienstverlening namens brandverzekeraars

De Stichting Salvage is een dienstverlenende organisatie van de gezamenlijke Nederlandse brandverzekeraars. De Stichting Salvage is in 1986 opgericht en heeft drie doelstellingen:

1.      Directe persoonlijke hulpverlening aan gedupeerden namens brandverzekeraars.

2.      Schadebeperking bij particuliere en bedrijfsmatige (brand)schades.

3.      Zaakwaarneming namens gezamenlijke brandverzekeraars.

 

De dienstverlening wordt gegeven aan een ieder (ook onverzekerden) die gedupeerd is door brand, blikseminslag of explosie. De inzet vindt plaats bij branden in gebouwen in Nederland. Zowel voor particuliere woningen als voor bedrijven en overheden kan Salvage worden ingeschakeld. Na toestemming van de verzekeraar is het ook mogelijk dat Salvage haar diensten verleent bij waterschade.

 

Alleen de bevelvoerende van de brandweer kan de hulp van Salvage inroepen. Via de Salvage-alarmcentrale wordt een Salvagecoördinator ingezet. Het landelijk werkende korps van Salvagecoördinatoren is dag en nacht inzetbaar en in principe binnen één uur na de oproep van brandweer ter plaatse.

 

De kosten van Salvage worden betaald door de brandverzekeraars. Ze worden niet in mindering gebracht op het uit te keren schadebedrag.

 

 

Salvagecoördinator

De Salvagecoördinator is in dienst van een expertisebureau, maar bij Salvage-acties werkt hij of zij in opdracht van de Stichting Salvage. Door de beschikbaarheid van een groot aantal Salvagecoördinatoren is het mogelijk om deze dienstverlening in heel Nederland dag en nacht aan te bieden. Iedere Salvagecoördinator is herkenbaar aan de geel/blauwe jas met reflecterende strepen en een blauwe helm en kan zich altijd legitimeren.

 

De Salvagecoördinator biedt hulp in de volgende situaties:

ˇ         Als gedupeerden opvang, advies of vervangend onderdak nodig hebben. Wij noemen dat de schouderfunctie.

ˇ         Als de voortgang van een bedrijf in gevaar is of als de schade beperkt kan worden door het snel nemen van schadebeperkende maatregelen.

ˇ         Als in verband met omvang of speciale gevaren een directe waarneming namens verzekeraars van belang is.

 

Na een brand zorgt een Salvagecoördinator voor een adequate opvolging met praktische maatregelen. Hij stelt gedupeerden gerust en zorgt voor het veiligstellen van kostbaarheden en emotioneel waardevolle zaken. Daarnaast ondersteunt hij ze door onder andere vervangend onderdak te regelen bij familie, kennissen of in een hotel. Hij geeft praktische adviezen over het vervolgtraject en staat klaar voor vragen.

 

Als de schade beperkt kan worden door het snel nemen van maatregelen onderneemt de Salvage-coördinator direct actie. Gedacht kan worden aan onder andere het dichttimmeren van ramen of deuren, het wegpompen van water, het plaatsen van geurverdrijvers of ventilatoren, het afdekken van goederen tegen vocht, het plaatsen van ontvochtigingsapparatuur, het nemen van metingen om vast te stellen of gevaar voor corrosie aanwezig is en/of het vervoer van goederen of inventaris naar bijvoorbeeld een droogkamer.

 

Wanneer er in verband met omvang of speciale gevaren een directe waarneming namens verzekeraars van belang is dan zorgt de Salvagecoördinator ervoor dat er een inventarisatie wordt gemaakt voor de betrokken verzekeraars of dat de situatie op foto wordt vastgelegd. Daarnaast kan hij via de Salvage-alarmcentrale verzekeraars direct informeren. Dat is vooral belangrijk als er direct een vervolgactie door een expert nodig is.

 

Calamiteitenbedrijven

Zoveel mogelijk worden de maatregelen genomen in overleg met de gedupeerde(n). Voor eenvoudige werkzaamheden zoals het dichttimmeren doet de Salvagecoördinator meestal een beroep op lokale aannemers. Voor het nemen van schadestopmaatregelen roept de Salvagecoördinator de hulp in van calamiteitenbedrijven die 24 uur per dag bereikbaar en inzetbaar zijn. Deze calamiteitenbedrijven zijn gecertificeerd volgens de kwaliteitscriteria van de Stichting Salvage.

 

 

Brandverzekeraars

Nadat de Salvagecoördinator ter plaatse is geweest, rapporteert hij zijn bevindingen aan de Salvage-alarmcentrale. De alarmcentrale meldt de schade bij de betrokken verzekeraars. Salvage zorgt alleen voor de eerste praktische maatregelen. Alle maatregelen die te maken hebben met herstel van de schade zijn onderdeel van de schaderegeling en vallen niet onder het aandachtsveld van de Salvagecoördinator. Het komt wel steeds vaker voor dat dit herstel direct na vertrek van de Salvagecoördinator door de verzekeraar in gang wordt gezet.

 

De kosten van de Salvagecoördinator en van de door hem ingezette bedrijven worden betaald door de betrokken brandverzekeraar(s). De gedupeerde ontvangt niet naderhand een rekening van de inzet van de Salvagecoördinator en/of van de door hem ingeschakelde (calamiteiten)bedrijven.

Ook onverzekerden kunnen rekenen op kosteloze basishulp van de Stichting Salvage.

 

 

Wat kan de gedupeerde zelf doen in afwachting van de Salvagecoördinator?

ˇ       Niet zelf eigendommen in veiligheid brengen maar wachten op de instructies van de Salvagecoördinator.

ˇ       Indien mogelijk waardevolle spullen, wat kleding en geld uit de woning meenemen als terugkeer naar de woning niet meer mogelijk is. Ook noodzakelijke geneesmiddelen en knuffels van de kinderen zijn belangrijk.

ˇ       In de buurt blijven van het schadeadres of een adres achterlaten waar men te bereiken is.

ˇ       Zorgen voor informatie over verzekering en tussenpersoon. Indien mogelijk alvast de polis opzoeken.

ˇ       Zelf contact opnemen met verzekeraar of tussenpersoon om de schade te melden.

ˇ       Indien er sprake is van (ver)huur ook de eigenaar van het pand van de schade op de hoogte brengen.

ˇ       Eventueel beginnen met het maken van een lijst van beschadigde inboedel, inventaris of goederen. Het opruimen van brandresten alleen na overleg met de Salvagecoördinator.

ˇ       Als de verzekeringsgegevens niet direct voorhanden zijn dan kunnen deze achteraf worden doorgegeven aan de alarmcentrale van de Stichting Salvage, telefoon (0570) 78 35 35. Dit telefoonnummer is dag en nacht bereikbaar. Hier kan ook inhoudelijke informatie over de Salvagemelding worden opgevraagd.

Het is mogelijk dat gedupeerden achteraf van de Stichting Salvage een enquęteformulier ontvangen over de kwaliteit van de Salvagedienstverlening. Het invullen daarvan helpt om de kwaliteit op peil te houden en waar nodig te verbeteren.

 

Eventuele klachten over het functioneren van de Salvagecoördinator of de door Salvage ingezette calamiteitenbedrijven, kunnen per brief of via e-mail worden gemeld bij de Stichting Salvage.

Voor meer informatie:

 

Dienstverlening namens brandverzekeraars

Postbus 405

7400 AK Deventer

info@stichtingsalvage.nl

www.stichtingsalvage.nl

(0570) 78 30 40